Brainstorm over de toekomst van Oudvuur

Zoals al eerder is aangegeven, zal aankomende vrijdag 15 september de brainstorm plaatsvinden over de toekomst van Oudvuur. Velen van jullie hebben hierover de enquete ingevuld en we kunnen wel zeggen dat de ‘neuzen veel de zelfde kant op staan’. Samen met uw partner bent u vanaf 19.30u uitgenodigd op de post Zuilen om eens met ons van gedachten te wisselen wat de volgende stappen kunnen zijn.

Ben u niet in de gelegenheid om fysiek aanwezig te zijn, maar wilt u wel meedenken met ons….dan bestaat de mogelijkheid om ook online deel te nemen aan de brainstorm. Geef in dat geval even aan via info@oudvuur.nl dat u van ons de link wil ontvangen voor het overleg.

Wij hopen u vrijdag te mogen begroeten!

Groeten,

Het kernteam Oudvuur

Resultaten enquete Oudvuur

Uit de enquête blijkt dat de respondenten verschillende periodes lid zijn geweest van het korps Zuilen, variërend van meer dan 25 jaar tot minder dan 10 jaar geleden. Een groot aantal respondenten heeft geen titel ontvangen bij hun vertrek. Hoewel de meeste oud-leden niet regelmatig op de kazerne te vinden zijn geweest sinds hun vertrek, hebben ze wel aangegeven dat ze het contact met hun voormalige brandweercollega’s missen. De belangrijkste redenen om naar de kazerne te gaan waren het halen van een drankje na de oefenavond of het bezoeken van feestavonden. Dit laatste geldt dan voor ere-leden en ‘vrienden van..’.

Over het algemeen ervaren de oud-leden geen drempel om weer naar de kazerne te komen en zijn ze positief over de initiatieven van de afgelopen jaren om oud-collega’s elkaar weer te laten ontmoeten. Er is echter verdeeldheid over het idee om Oudvuur als organisatie beter weg te zetten, zoals het oprichten van een vereniging of stichting. Sommige respondenten zijn bereid om zitting te nemen in het bestuur, terwijl anderen dat niet willen.

Wat betreft de financiële aspecten, zijn er gemengde meningen over het heffen van contributie om activiteiten te kunnen organiseren. Sommige respondenten zijn bereid om contributie te betalen, terwijl anderen de voorkeur geven aan een meer spontane en vrijblijvende benadering waarbij per activiteit wordt betaald. De hoogte van de contributie varieert ook, met suggesties variërend van 1-5 euro tot 20 euro per maand. Lees meer