Oudvuur oefent er lustig op los.

Op dinsdagavond 23 mei kwam de oefenploeg van Oudvuur bijeen om aan de slag te gaan met een praktijkoefening. In september zal namelijk worden deelgenomen aan wedstrijden speciaal georganiseerd voor oudleden van verschillende korpsen. Ook Oudvuur van Zuilen zal daaraan gaan deelnemen en daarvoor willen we natuurlijk ‘beslagen ten ijs’ komen.

Om niet helemaal gelijk helemaal in de picture te staan, werd er voor gekozen om een beschut plekje te kiezen…zodat er rustig uit het zicht kon worden geoefend. Hiervoor was zelfs een tankautospuit ter beschikking gesteld.  Voor een aantal oudcollega’s was het dan ook weer voor het eerst sinds jaren, dat ze plaatsnamen in een brandweervoertuig.

De lol was er niet minder om. Alhoewel sommige op woensdag wat spieren voelden, omdat er te stevig met slangen was gewerkt (en weer opgerold). Op zaterdag 24 juni zal er weer worden geoefend, maar dit keer op de post Leidsche Rijn.

Wedstrijdploeg met Oudvuur-brandweermannen.

‘De beste stuurlui staan aan wal’ wordt wel eens gezegd. Wie heeft er nooit, kijkend naar de huidige generatie vrijwilligers, gezegd…dat deden wij vroeger anders (lees: veel beter). Dan is nu je kans! De mogelijkheid om dat ook nog eens aan de ‘knulletjes’ van nu te laten zien heeft zicht aangediend!

Oudvuur zal op 30 september namelijk gaan deelnemen aan een wedstrijd speciaal bedoelt voor oud-brandweermannen en brandweervrouwen. Die wedstrijd wordt gehouden in Woudenberg. Er wordt afgelegd door middel van het oude aflegsysteem. Dat wil zeggen dat er naast de aanvals- en waterploeg ook nog een nummer 3, 6 en 7 is.

Natuurlijk staat plezier op nr1! Toch willen we een beetje beslagen ten ijs gaan, dus zal er vooraf nog even flink geoefend moeten worden.

Op maandagavond 13 maart a.s. is er voor geintresseerden een informatieavond. Hier zullen we bespreken wat de bedoeling is, hoe we gaan oefenen, wie er in de ploegen kan/wil deelnemen…etc.etc. Hiervoor ben je van harte welkom vanaf 20.00uur op de Post Zuilen. Ben je niet in de gelegenheid om naar de post te komen, maar ben je wel geintresseerd? We zullen daarvoor ook de gelegenheid bieden om digitaal aan te sluiten bij de bijeenkomst. Wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een emailbericht naar wedstrijdploeg@oudvuur.nl , dan sturen wij je de link op.