We gaan het anders doen!

Zoals in de Facebookgroep al aangegeven, zijn we van plan het anders te gaan doen. Tijdens de laatste activiteit voor Oud-leden in maart van dit jaar, kwamen Johan van Bilsum, Rob Janssen, Marcel de Vries, Bart van Keulen en John Baart tot de conclusie dat het wel erg leuk is om de oud-collega’s te blijven ontmoeten. Tenslotte hebben we vele jaren veel lief- en leed gedeeld en dat schept een band.

De huidige verbinding via de Facebookgroep werkt goed, maar daarmee bereik je natuurlijk niet alle oud-collega’s. Een website was het eerste middel om ook de andere collega’s te bereiken. Die is vanaf vandaag dus gerealiseerd….en hoe nu verder?

We (Johan, Bart, Rob, Marcel en John) zijn van plan een aantal kleinschalige evenementen te organiseren, waarbij de actieve leden en de oud-leden elkaar weer een beetje gaan leren kennen. De activiteiten moeten kleinschalig blijven en voor iedereen betaalbaar. Denk daarbij dan aan een kaartavond of borrelavond. Uiteraard moeten de partners daarbij betrokken worden.

Het idee is vervolgens aan het bestuur van de personeelsvereniging VVBZ toegelicht en werd daar met enthousiasme ontvangen. Afgesproken werd dat de kazerne ook voor de oud-leden kon worden gebruikt. Helaas is het niet meer mogelijk de kazerne voor feesten- en partijen te gebruiken, dus ook daarvoor is de voorwaarde dat het kleinschalig moet blijven.

We gaan nu langzaam bekijken wat het animo vanuit de groep met oud-leden is. Daarvoor vroegen we je ook om jezelf voor deze website aan te melden, zodat we in de toekomst je op de hoogte te houden van de activiteiten die we willen gaan organiseren. We zullen ook proberen daar foto’s van de gaan plaatsen…en dan is privacy wel een eerste vereiste.

De website is ook nog verre van klaar….maar we willen wel alvast ‘van wal gaan’, dus kom regelmatig terug om te kijken wat er allemaal is veranderd.

Op de eerste activiteit (het brandweercafé van 30 augustus) zullen we je nog verder toelichten wat onze plannen zijn. Door vakantie en een aantal festivals in de buurt is de opkomt nog niet zo hoog als we gehoopt hadden, maar we gaan er van uit dat dit bij de volgende activiteit (nog) hoger zal liggen.