Tijd voor een volgende stap in de organisatie van ‘Oudvuur’?

Met de organisatie van oud-leden verenigd in ‘Oudvuur’ zijn we al een paar jaar aan de slag. En met succes, want we zien het enthousiasme bij oud-collega’s….maar ook bij de huidige actieve leden groeien. Zo neemt het aantal oud-leden die op de maandag even de post komen bezoeken toe, en nemen we als Oudvuur dit jaar zelfs deel aan wedstrijden.

Ook is er met het huidige bestuur afgesproken om vaker gezamenlijk op te trekken met activiteiten, zodat het organiseren ervan kan worden verdeeld over meer schouders. Ook zijn Oudvuur-collega’s enthousiast geworden met het ondersteunen van de barcommissie door het uitvoeren van bardiensten en voeren ze ook kleine reparaties uit. Daar waar we elkaar positief kunnen steunen, zoeken we elkaar inmiddels op.

Toch zien we, dat er nog wel wat verbeteringen te behalen zijn. De huidige Oudvuur-collega’s betreffen over het algemeen een gezamenlijke periode van het korps (veelal iedereen is actief geweest aan het begin van deze eeuwwisseling) terwijl we open willen staan voor collega’s die veel later actief zijn geworden. Ook voor die personen willen we een middel zijn om elkaar te blijven ontmoeten.

Maar vooral zijn we benieuwd hoe men tegen de activiteiten van Oudvuur aan kijkt. Organiseren we de juiste evenementen, wie organiseert dat eigenlijk en hoe zijn de kosten daarvan eigenlijk verdeeld? We willen daarbij namelijk niet teren op kosten van de huidige actieve leden.

Wat vind jij wat de beste volgende stap is in de organisatie van Oudvuur? Moeten we ons wellicht officieel als vereniging gaan registreren? Moeten we contributie gaan heffen, zodat we wat meer financiële ruimte krijgen…. Of liever toch per evenement betalen en het houden bij het huidige?

Als we een echte vereniging worden, dan hebben we ook een bestuur nodig! Wie zou daarin deel willen nemen en de kar gaan trekken. En als we contributie gaan heffen…hoe hoog moet die dan zijn? Het laatste wat we zouden willen is dat oud-collega’s afhaken, omdat ze de contributie niet willen of kunnen betalen. Ons hoofddoel blijft immers toch ‘elkaar blijven ontmoeten’.

Op vrijdagavond 15 september willen we daarover eens met je van gedachten wisselen. Je wordt daarom uitgenodigd om samen met je partner, vanaf 19.30 uur op de brandweerpost Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 45 te Utrecht te komen praten over de toekomst van ons Oudvuur. Ook het bestuur van de personeelsvereniging en de postcommandant, worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en met ons mee te denken. We hopen dan op een grote opkomst. Kom jij ook?!

Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zou het fijn zijn als je even aangeeft of en met hoeveel personen je naar ons overleg komt. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@oudvuur.nl of aan te geven in de inmiddels bekende whatsapp-groep.

Hopelijk tot de 15e september, zet hem alvast in je agenda!

Groeten,

De huidige kerngroep
Rob Janssen, Marcel de Vries en John Baart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *