Post Noord

Tot 1995 was de oude post Noord een gemengde post. Dit wil zeggen dat in de oude borstelfabriek aan de Burg. Norbruislaan zowel een beroepsbezetting als een vrijwillige bezetting gevestigd was. Dat kwam overdag mooi uit, want kreeg Zuilen een alarmering en was er onvoldoende personeel, werd dit aangevuld met beroeps-collega’s. Met de komst van de nieuwe kazernes (Schepenbuurt en Zuilen) werden de twee posten uit elkaar gehaald. Daardoor ontstond een geografisch betere dekking van de posten over Utrecht…maar kreeg Zuilen problemen om overdag een bezetting te garanderen. Dat is een aantal jaren redelijk goed gegaan, maar uiteindelijk is er toch voor gekozen om tijdens kantooruren de Zuilense post buiten dienst te zetten.

Ook beroeps-collega’s blijken geïnteresseerd te zijn in het wel- en wee van hun oud vrijwilliger-collega’s. Inmiddels melden ook beroeps-collega’s zich namelijk aan voor deze website. Ze zijn dan ook van harte welkom!

Wijs oud-collega’s vooral op het bestaan van deze site en laat ze zich vooral aanmelden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *